Παράταση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Πέμπτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αι...

Νέος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Νέος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στα καθεστώτα «Γενική Επιχε...

Ολοκλήρωση Προγράμματος Παροχής Κεφαλαίου Κίνησης Άτοκα για δύο χρόνια

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του νέου υποπρογράμμ...

Παράταση στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Τρίτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρ...

Τέταρτη Τροποποίηση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Τέταρτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων α...

Από τις 20 Μαίου η υποβολή νέων αιτήσεων για το Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ως προς το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο πλήρως ε...

Σελίδα 2 από 3. Συνολικα 17 άρθρα