Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμεν...

Τρίτη τροποποίηση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Τρίτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχ...

Δεύτερη Τροποποίηση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Νέα τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμή...

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του ...

Προδημοσίευση της Δράσης "Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"" του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Η προδημοσίευση της Δράσης "Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"" του ΠΕΠ Δ...

Σελίδα 3 από 3. Συνολικα 17 άρθρα