Παράταση Προγράμματος Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδοτόπων

Τρίτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης υφιστάμενων επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδοτόπων’’, η οποία προβλέπει την παράταση των υποβολών προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, με νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 12/10/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/espa-2014-2020/content-component-4/2015-11-18-13-57-14