ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ενεργοποιήθηκε ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το οποίο θα παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.