Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών - Εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/10/2022 έως 14/10/2022

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών - Εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/10/2022 έως 14/10/2022. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνίας και λογισμικών απαραίτητων για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης να υποβάλλουν νέα Αίτηση χρηματοδότησής τους από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 για λόγους πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης της Δράσης. 

Μέγιστο ποσό επιδότησης 1.500,00€ / 2.000,00€ ανάλογα με τα έσοδα του έτους 2020.