Παράταση χρόνου εξαργύρωσης vouchers Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ

5η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την εξαργύρωση των voucher στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ». Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Κυριακή 30 Απριλίου 2023.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2023.