Παράταση προθεσμίας πραγματοποίησης αγορών και εξαργύρωσης επιταγών Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Παράταση προθεσμίας πραγματοποίησης αγορών και εξαργύρωσης επιταγών Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ». Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για όλους τους Δικαιούχους του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» μπορούν να πραγματοποιούνται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.