ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εντός του 3ου τριμήνου του 2023 αναμένεται να προκηρυχθούν δύο νέες Δράσεις του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 τα οποία θα αφορούν την Ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.
Πιο αναλυτικά οι Δράσεις θα αφορούν τα εξής:
1. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000€.
2. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 26813 03900.