ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 18-66 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-66 ετών που ανήκουν στις εξής κατηγορίες ανέργων:

Άνεργοι σε Μειονεκτική Θέση

  • ηλικίας 18-24 ετών
  • ηλικίας άνω των 50 ετών
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα για 6 μήνες και άνω
  • απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • άνεργοι που ζουν μόνοι τους, έχοντας την φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών

Άνεργοι σε Ιδιαίτερα Μειονεκτική Θέση

  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα του για 24 μήνες και άνω εγγεγραμμένοι στα μητρώα για 12 μήνες και άνω και ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες των ατόμων σε μειονεκτική θέση

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 15 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 5 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 80%  του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 817,60 € μηνιαία για την πρόσληψη άνεργων γυναικών, και 70% με ανώτατο όριο τα 715,40 € μηνιαία για την πρόσληψη λοιπών ανέργων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2681303900.