Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25-45 ετών

Την Δευτέρα 22-01-2024 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων 25-45 ετών, με επιχορήγηση έως 6.132 ευρώ για κάθε θέση εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2681303900.