Δεύτερη Τροποποίηση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Νέα τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα’’, η οποία προβλέπει την αύξηση της Συνολικά Διαθέσιμης Δαπάνης από 2εκ € σε 5εκ.€.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόσκληση του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού και σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώhttp://peproe.gr/moc-dimosiotita/60-news/818-79-2019-3869