Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19. 

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 15/04/2020 και ώρα 12:00 έως την 30/06/2020 ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799