Από τις 20 Μαίου η υποβολή νέων αιτήσεων για το Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ως προς το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίου κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διευκρινίζεται ότι λόγω του υπερβολικού αριθμού αιτήσεων που υπερκαλύπτουν το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό, το σύστημα έκλεισε προσωρινά προκειμένου να γίνει η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω ακριβώς του μεγάλου όγκου αιτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση είναι ενιαία και το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και ενιαία με νέες αιτήσεις να υποβάλλονται από 20 Μαΐου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1203