Τέταρτη Τροποποίηση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Τέταρτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα’’, η οποία προβλέπει την παράταση των υποβολών προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, με νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων την Δευτέρα 31/08/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  http://peproe.gr/moc-dimosiotita/60-news/833-4-t-79-2019-3868