Παράταση στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Τρίτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις’’, η οποία προβλέπει την παράταση των υποβολών προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4214