Νέος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Νέος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων». Περίοδος υποβολών: 01/09/2020 έως 30/10/2020.
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm