Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει το μέγεθος και την ανταγωνιστικότητα των Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ. Η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές - στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

 Δυνητικά Δικαιούχοι:

-Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

-Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

-Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

-Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλον χώρος.

- Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός.

- Δαπάνες Προσωπικού.

- Λογισμικά & Υπηρεσίες λογισμικού.

- Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη.

Επιχορηγούμενος π/υ:  από 20.000 € έως 300.000 €, για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013,

από 20.000 € έως 1.000.000 ,  για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Ποσοστό Επιχορήγησης:

- 65%, για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό Deminimis EE1407/2013

- 45%, για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό EE 651/2014 άρθρα 14, 18, 31, 21

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολής: από 06/10/2020 έως 24/03/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-350/2894-prokiryksi-tis-drasis-sygxroni-metapoiisi-sti-dytiki-ellada-tou-pep-dytikis-elladas