Παράταση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Πέμπτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα’’, η οποία προβλέπει την παράταση των υποβολών προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, με νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων την Τετάρτη 30/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:http://peproe.gr/moc-dimosiotita/60-news/851-5-t-79-2019-3868