Νέα Παράταση Προγράμματος Απασχόλησης Προσωπικού (Περιφέρεια Ηπείρου)

Έκτη τροποποίηση του ‘’Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα’’, η οποία προβλέπει την παράταση των υποβολών προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα, με νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών σχεδίων την Πέμπτη 15/10/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://peproe.gr/moc-dimosiotita/60-news/866-6-79