Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Νέα πρόσκληση Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων είναι στις 15/10/2020 και ημερομηνία λήξης των υποβολών στις 4/11/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2681303900 / 6972508194.