Επιδότηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Η νέα Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων. Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Δυνητικά Δικαιούχοι: Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 69.10, 69.10.1, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.15.01.

Επιχορήγηση:  Η δημόσια χρηματοδότηση κυμαίνεται από 500,00 € έως 2.000,00€, ανάλογα με τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες:  Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Περίοδος υποβολών: από 16/06/2021 έως 30/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-447/3330-epidotisi-aftoapasxoloymenon-dikigoron-2