Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων απο την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χoρού

Η νέα Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της έκτακτης επιχορήγησης για τη στήριξη της λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της συνεχιζόμενης πανδημίας της νόσου COVID-19. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών ή/και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Δυνητικά Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021.

Να δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6 της δράσης*.

Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

Επιχορήγηση: Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

Επιλέξιμες Δαπάνες:  Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ήτοι 01-01-2022 έως 30-09-2022. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:  361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας / 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)/ 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 01/01/2022 – 30/09/2022.

Περίοδος υποβολών: έως 20/05/2022.

*ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ:

 • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.30.10.01: Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.09: Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.10: Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.11: Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.12: Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 56.30.10.13: Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.52.11: Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
 • 93.13.10: Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.29.11.03: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.00: Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 93.29.19.01: Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.02: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)
 • 93.29.19.03: Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)
 • 93.29.19.04: Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
 • 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου
 • 93.29.19.10: Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας <δωμάτια απόδρασης>(escape rooms)                                                  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/espa-2014-2020/content-component-4/2015-11-18-13-57-17