Νέα Δράση Ενίσχυσης Νέων Επιχειρήσεων

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση η οποία θα αφορά την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 1/1/2022 και μετά, από πρώην άνεργους ηλικίας 30-45 ετών. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα ενισχυθούν 3.000 νέες επιχειρήσεις στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας καθώς και 220 νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι θα 12 μήνες. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση όταν προκηρυχθεί η εν λόγω δράση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 26813 03900.